• Sultan Abdülhamid’in oğlunun kahır mektubu
    Sultan Abdülhamid’in oğlunun kahır mektubu

    Sultan Abdülhamid’in en küçük oğlu olan 1973’te vefat eden Şehzade Mehmed Âbid Efendi, 1954’te Paris’ten yazdığı mektupta Selânik’teki azap dolu günlerini ve uğradıkları hakaretleri anlatıyor.